Tiếng Việt   |    English   |    中文
Head Office: 132 Nguyen Thai Hoc - Ba Dinh - Hanoi Factory: Km 19 + 500 – Yen Phu –Giai Pham – Yen My - Hung Yen
Tel: +84.04.37367792/93/94/95/96 - Fax : +84.04.37367800 - +84.04.37367801 - +84.04.37367791 Tel: +84.0321.3941945 /0321.3941946 - Fax : +84.0321.3942448
Email: info@inoxhoabinh.vn Email: info@inoxhoabinh.vn
Hotline: North Vietnam: +84912349899_ - South Vietnam: +84903217279_ +84902340025_ - +84904106121_ +84904733919_ - +84989655128_